portada de Vivat Ars Lulliana

Miquela Sacarès Taberner

Vivat Ars Lulliana

Ramon Llull i la seva iconografia

Colecció: L'Illa de la calma 65
Pròleg de Marià Carbonell
Pàgines: 316
Format: 25 x 35 cm
Enquadernació: Tapa dura
ISBN: 978-84-9716-978-3
Any aparició: 2.016

Aquest important estudi iconogràfic sobre el filòsof mallorquí Ramon Llull -profusament il·lustrat— presenta una visió diacrònica dels diferents models iconogràfics que s’han anat creant amb l’ajuda de les fonts literàries, sobretot biografies de Llull i altres escrits, a més de fonts gràfiques com les còpies de gravats i altres repertoris plàstics, amb els consegüents canvis, transmissions i permanències que s’han desenvolupat al llarg del temps.

Aquest treball és un estudi iconogràfic sobre el filòsof mallorquí Ramon Llull. En primer lloc, s’estudia i analitza la codificació i l’evolució del tipus iconogràfic de Ramon Llull, que s’inicia en l’anomenada primera generació de manuscrits dels segles XIV i XV fins arribar a les representacions del segle XIX. S’estableixen diferents models iconogràfics que abracen diferents processos i tècniques, com miniatures, gravats, pintura i escultura.

A continuació es tracta la iconografia narrativa dels diferents episodis de la vida de Ramon Llull, seguint els capítols de la Vita Coaetanea, primera biografia de Llull, i altres biografies posteriors. El punt de partida de l’estudi són les cèlebres miniatures de Karlsruhe -primera manifestació plàstica que tracta les estacions més importants de la vida de Llull.

Un altre apartat de l’estudi està dedicat a la devoció mallorquina al Beat. Santa Pràxedis, santa Caterina Tomàs, sant Alonso Rodríguez o la venerable Anna Maria del Santíssim Sagrament són algunes de les santes i sants amb els quals el savi mallorquí es representa acompanyat.

Un altre bloc rellevant tracta dels diferents ordes religiosos en relació amb Llull. L’orde franciscà, amb sant Francesc d’Assís, inicia el repertori d’imatges de sants franciscans amb Ramon Llull. La temàtica de la defensa de la Immaculada Concepció està encapçalada per la tríade dels franciscans Duns Escot, sant Bonaventura i el mateix Llull. Pel que fa a l’orde dominicà, l’entrevista de sant Ramon de Penyafort i el savi mallorquí, o la temàtica de les controvèrsies i els atacs a les imatges de Llull, són les representacions més significatives d’aquest grup. La Companyia de Jesús també gaudeix de representacions lul·lianes. El P. Jeroni Nadal i el P. Andreu Moragues varen esser grans impulsors en el patronatge d’obres lul·lianes.

El següent apartat tracta els grans programes iconogràfics que s’han dedicat al savi mallorquí. S’estudia el seu sepulcre del segle XV situat en la capella de la Puritat de Maria del convent de Sant Francesc de Palma de Mallorca; el retaule de la Santíssima Trinitat, obra de principis de segle XVI; el retaule de la “capella nova del beat Ramon Llull” realitzada a principis del segle XVII, i finalment les escenes de la vida de Ramon Llull del pintor del sis-cents Miquel Bestard.

Comprar a: