portada de Mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs a les Exposicions Universals, nacionals i locals (1827-1929)

Apol·lònia Nadal Mut

Mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs a les Exposicions Universals, nacionals i locals (1827-1929)

Colecció: L'Illa de la calma 68
Pròleg de Isabel Moll Blanes
Pàgines: 192
Format: 25 x 35 cm
Enquadernació: Tapa Dura
ISBN: 978-84-9716-065-0
Any aparició: 2.019

Preu sense IVA: 56,73€
Preu amb IVA: 59,00€

El treball presenta la participació L|| reconeixement dels productes i de les obres d’homes i dones de les Illes a les exposicions que se celebraren arreu del món, a Espanya i a Mallorca en un període d’un centenar d’anys (1827-1929). L’anàlisi, amb el suport de nombroses imatges, deixa entreveure el rerefons d’una societat amb grups de persones actives i emprenedores de cada una de les illes.

El llibre analitza la participació dels illencs (mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs) en un conjunt de 46 exposicions de diferents àmbits (universal, estatal, regional) celebrades entre 1827 i 1929. Es una etapa en la qual les exposicions, sobretot de productes industrials però també agrícoles i d’obres d’art, constituïren una autèntica cursa. Molts de mallorquins, menorquins i eivissencs compartiren l’interès expositiu, fet que es fa palès tant en la celebració de mostres pròpies com en la seva concurrència en les universals i en d’altres de fora de les Illes. Darrere aquesta participació es demostra el paper d’un grup de persones i d’institucions que amb gran iniciativa les impulsaren.
Les mostres constaten la qualitat i el reconeixement internacional de determinats productes illencs. Inicialment el reberen sobretot els productes agraris (blats, llegums, oli d’oliva), però a partir de l’Exposició Universal de Viena del 1873 es guardonaren també els productes industrials, primer els alimentaris com conserves, vins i licors i, més endavant, d’altres com calçat i teixits. Així mateix, els brodats fets per dones mallorquines aconseguiren premis ja des de l’Exposició de Londres de 1851.
Per altra banda, l’anàlisi dels productes exposats de cada una de les illes i de les persones que hi participaren al llarg d’un període d’un centenar d’anys permet veure el rerefons de l’activitat econòmica i el paper dels distints grups socials en les diferents etapes.

E1 llibre inclou un gran nombre d’imatgüjH no merament com a il·lustracions sinó com a^ elements que permeten ser analitzats en aspectes tant estètics com iconogràfics. Moltes de les il·lustracions són marques registrades, anuncis publicitaris, etiquetes i paper comercial de les empreses expositores, on la inclusió gairebé inevitable de les medalles o de les referències fc als premis obtenguts confirma la importància que donaven els expositors als guardons i als concursos en els quals participaven.
Apol·lònia Nadal Mut (Bunyola, 19521M és llicenciada en Història Moderna i Contemporània per la Universitat de Barcelona, llicenciada en Història de l’Art i doctora en Història per la Universitat de de les Illes Balears. Ha duit a terme una llarga tasca investigadora en el camp d’empreses familiars de Mallorca de la segona meitat del segle xix i primeres dècades del segle xx^

Comprar a: