portada de L’ofici dels bons conductors

Antònia Morey Tous

L’ofici dels bons conductors

Els amos de possessió a Mallorca (Segles XVIII-XIX)

Colecció: La Foradada 158
Pàgines: 231
Format: 15 x 21 cm
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-9716-949-3
Any aparició: 2.015

L’obligatorietat de conrar les terres a ús i costum de bon conrador encapçala generalment la relació d’obligacions, que a l’inici dels seus respectius contractes, es comprometen a complir els arrendataris i amitgers. S’estipula que l’incompliment d’aquesta prescripció pot implicar l’anul·lació del compromís inicial. No obstant, aquest manament, en aparença un mer formulisme, s’anuncia de forma breu i, sovint, res s’afegeix sobre el significat de la clàusula que ha inspirat el títol d’aquest llibre dedicat a les pràctiques agràries, la transmissió de l’ofici de pares a fills i els usos i costums dels amos de possessió als segles XVIII i XIX. En el decurs d’aquestes pàgines es posa de manifest que l’expressió bon conrador resumeix un codi de conducta acceptat, encara que no necessàriament escrit, tant pels propietaris com pels pagesos i que el seu significat pot presentar fins i tot variacions a les distintes contrades de l’illa en funció de la tipologia de cada finca. Per això es reflexiona sobre els possibles significats d’una expressió que pot ésser interpretada des de distints punts de vista: una indicació de caràcter general sobre l’art de conró, una representació de drets a favor de la propietat, una declaració d’estatus a favor dels amos i una norma social integrada en un codi d’honor.

Antònia Morey i Tous (Son Servera, 1963) es doctora en Història per la Universitat de les Illes Balears (1997) i des del 2002 professora d’Història i Institucions Econòmiques del Departament d’Economia Aplicada de la UIB. Una activitat, la docència, que compagina amb la recerca i amb altres tasques pròpies de l’àmbit de la biblioteconomia i l’arxivística.

En el transcurs de la seva trajectòria com a investigadora ha seguit, fonamentalment, tres línies de recerca: història agrària, història social i història empresarial. Entre la seva producció bibliogràfica mereix sobretot una especial menció el llibre, fruit de la seva teva tesi doctoral, Noblesa i desvinculació a Mallorca als segles XVIII i XIX: les repercussions de la legislació desvinculadora sobre els patrimonis nobiliaris.

Un altre treball destacat d’Antònia Morey és el llibre titulat Els interrogatoris del ministre Soler (1800-1802). L’economia mallorquina a la fi de l’antic règim, concebut amb l’objectiu d’oferir una visió de conjunt sobre l’economia i la societat mallorquines a l’etapa final del regnat de Carles IV.

En l’actualitat Antònia Morey segueix investigant en algunes de les línies esmentades, d’una manera especial en història agrària i en la transició econòmica de les Balears des d’una economia agrària a una economia turística. En aquest àmbit destaca la coordinació, juntament amb Gabriel Jover, d’un volum sobre Les possessions mallorquines: passat i present (2012), que compila una quarantena d’estudis sobre el que fou una unitat bàsica del món rural mallorquí i tan bé sintetitzà el món dels amos i els senyors.

Comprar a: