portada de L’atles de les Illes Balears de Lluís XIV

Colecció: L'Illa de la calma 53
Pròleg de Jaume Carbonero Malberti
Pàgines: 180
Format: 24,5 x 34,5 cm
Enquadernació: Tapa dura
ISBN: 978-84-9716-696-6
Any aparició: 2.010

Com és ben sabut, el rei Lluís XIV de França, el Rei Sol, fou un dels monarques més poderosos d’Europa durant el segle XVII. En el transcurs del seu llarg regnat, França experimentà un creixement molt considerable de la seva força política i militar, i també desenvolupà una esplendorosa vitalitat cultural i artística a l’empara del poder reial. No debades el segle XVII és conegut com el Gran Segle de la cultura francesa.
La política expansionista de Lluís XIV i els seus projectes de domini militar i naval posaren en relleu la necessitat de disposar d’una informació al més acurada possible referent als territoris sobre els quals podia projectar-se aquesta política. Això va fer que des de les altes esferes del poder es fomentés la realització de nombrosos mapes i cartes nàutiques que recollissin tota classe d’informacions útils per a possibles expedicions militars futures. Aquest impuls es va materialitzar en una llarga sèrie d’atles i reculls de mapes de diferents territoris que contribuïren a perfeccionar i a fer avançar els coneixements geogràfics i cartogràfics del seu temps.

L’Atles de les Illes Balears que presentam en aquest volum forma part d’aquest important projecte cartogràfic. Consisteix, com el seu títol original indica, en un recull de mapes de les costes de Catalunya i de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, amb plànols de les places més importants, i inclou vistes de les costes i informacions diverses, especialment sobre els ports i ancoratges. Tot això fet sobre el terreny, encara que aquest Atles aprofita també informacions procedents de mapes anteriors. Com es pot suposar, aquestes informacions i aquestes imatges representen una contribució altament interessant al coneixement de les nostres Illes en aquella època. Per això sol ja és molt valuós i digne de ser conegut i difós avui dia. Però la singularitat d’aquest Atles, allò que li dóna un valor afegit molt superior a la majoria dels altres reculls cartogràfics de l’època, és el seu alt nivell artístic. Pocs aties hi ha, contemporanis d’aquest, que presentin una riquesa iconogràfica i estètica comparable a l’Aties de Lluís XIV.

Les decoracions dels cartutxos, amb una gran varietat de personatges al·legòrics —que en part fan referència a la història de les Illes Balears— i d’elements paisatgístics, són vertaderes obres d’art per elles mateixes i constitueixen un exemple molt característic de les tendències estètiques de l’època i també de l’ús propagandístic de l’art, que estava al servei dels designis reials i de l’enaltiment de la figura del monarca.

Amb la publicació d’aquest Atles, fins ara inèdit, es posa per primera vegada a l’abast del públic de les Illes Balears un document d’un interès extraordinari que dóna una visió fascinant de les costes i les principals poblacions costaneres de les Illes en el segle XVII. Així, per exemple, veiem representats elements arquitectònics i urbanístics actualment ja desapareguts o modificats i unes costes sense a penes edificacions. La contemplació dels mapes ens ajuda, així mateix, a imaginar la gran aventura que suposava la navegació marítima en aquells temps reculats.
El present volum, a més a més de la reproducció fidel dels materials originals de l’Atles, recull un conjunt d’estudis deguts a diferents especialistes que ajuden eficaçment a situar en el seu context històric, polític, científic i artístic aquesta obra magnífica que és l’Aties de les Illes Balears de Lluís XIV.

Comprar a: