portada de La Questa del Sant Grasal

Jordi Quingles i Fontcubeta

La Questa del Sant Grasal

Colecció: La Foradada (Sèrie Major) 13
Pàgines: 177
Format: 21 x 29,7 cm
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-9716-626-3

Preu sense IVA: 27,88€
Preu amb IVA: 29,00€

La Questa del Sant Grasal, versió més completa de totes les conservades en llengües ibèriques de textos de la literatura artúrica, traducció al català de La Queste del Saint Graal francesa, és un valuós document de la nostra literatura medieval que no ha rebut, probablement, l’atenció que mereixia. Reproduïda només en una edició per a erudits (IEC, 1917), aquesta important obra, conservada en un únic manuscrit custodiat a la Biblioteca Ambrosiana de Milà i que té, a més, una particular vinculació amb Mallorca, roman en gran mesura ignorada pel gran públic.
Per tal de remeiar, doncs, aquesta situació, oferim aquí aquest edició, feta amb el necessari rigor filològic però, al mateix temps, amb una presentació que la fa ser més assequible a la generalitat dels lectors en llengua catalana, que podran accedir així a una obra reservada fins ara només als especialistes.
Autor i traductor, l’editor literari d’aquesta obra conjuga la passió per la llengua antiga amb l’interès pel tema del sant Greal, matèries a les quals ha dedicat nombrosos anys d’estudi, fet que el capacitava particularment, per tant, per a la tasca de preparar aquesta edició.

Comprar a: