portada de La butlla d’or de Manuel Paleòleg

Joan Nadal Cañellas

La butlla d’or de Manuel Paleòleg

A la Catedral de Mallorca

Colecció: La Foradada 137
Pàgines: 95
Format: 15 x 21 cm
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-9716-928-8
Any aparició: 2.015

Joan Nadal és un home polifacètic, emprenedor en els nombrosos camps de les seves activitats, i savi en moltes esferes del saber. Les seves principals especialitzacions són la Història i la Filologia bizantines, de les quals ha estat professor durant molts d’anys a l’Institut Oriental de Roma i al Centre Sevres de París, i a propòsit de les quals ha publicat, entre altres estudis, una important sèrie d’edicions crítiques d’autors del segle XIV. També ha destacat en el camp de la Història medieval, com ho proven moltes de les seves obres. Al mateix temps, durant vint-i-cinc anys, ha treballat en el Servei Diplomàtic de l’Estat espanyol com a conseller cultural de les ambaixades d’Espanya a Atenes i a Roma.

En l’obra present, La Butlla d’or de Manuel Paleòleg a la Catedral de Mallorca, Joan Nadal, que en la seva època de Director de l’Arxiu Capitular restaurà el document imperial, ens dóna una visió completa tant de la Butlla material com de la història de la seva arribada a Mallorca i dels motius que motivaren la seva redacció. Conté, en primer lloc, la descripció d’un dels últims capítols gloriosos de la bi- mil·lenària historia de l’imperi Romà d’Orient i, en segon lloc, un estudi documental de la Butlla d’or de la Cancelleria Imperial bizantina de l’època dels Paleòlegs. No hi ha dubte que aquest treball interessarà els historiadors i els filòlegs que tenguin curiositat de conèixer un poc més el món oriental de l’imperi Romà, en el qual durant quatre- cents anys varen estar inserides, almenys nominalment, les nostres Illes.

Comprar a: